Galeria 

Dyplomy 2016 r.

 

Uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA.

 

W dniu 1 października 2016 r. odbyła się w Pałacu Biedermanna uroczystość wręczenia dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom 21 edycji  Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA.

W uroczystości wzięła udział dr Catherine Glee-Vermande, Institut d’Administration des Entreprises, Lyon 3, Profesor dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania, dr Marek Sempach, Prodziekan ds. Studenckich na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Gospodarzem spotkania był Profesor dr hab. Tomasz Domański, Kierownik Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA.

 

 
Dyplomy 2015 r.


Uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA.
W dniu 12 lipca br. w Pałacu Biedermanna zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia dyplomów 20 promocji studiów, której patronowała Pani mecenas Alicja Bień, Honorowy Konsul Francji w Łodzi. Uroczystość ta zorganizowana wspólnie z Konsulatem Honorowym Francji w Łodzi była także okazją do uczczenia Święta Narodowego Francji.
Gości przywitał wspólnie z Panią Konsul dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie kierownik studiów – prof. zw. dr hab. Tomasz Domański oraz prodziekan Wydziału Zarządzania - prof. dr hab. Tomasz Czapla.
Gościliśmy także Panią Wirginię Gostomczyk-Urbańską - Konsula Honorowego Królestwa Belgii, prezesa firmy IDES, absolwentkę naszych studiów oraz Pana Sébastiena Durrmeyera – Attaché ds. Współpracy, w Ambasadzie Francji z Polsce. Naszą uroczystości zaszczycili także: Pan Elio Zoppitelli – ‎dyrektor ds. Rozwoju i Badań ‎Airbus Helicopters, profesor Olivier Gabolde – konsultant i wykładowca Instytutu Zarządzania (IAE) Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 oraz Rektor Politechniki Łódzkiej Profesor Jan Krysiński – wieloletni partner i przyjaciel naszego programu.
Licznie przybyli także absolwenci wcześniejszych roczników, dla których ukończenie naszych studiów zaowocowało rozwojem karier zawodowych w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą.


Dyplomy 2014 r.


Uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA.

W dniu 4 października 2014 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyła się uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W uroczystości wzięła udział dr Catherine Glee-Vermande, Institut d’Administration des Entreprises, Lyon 3, Profesor dr hab. Tomasz Czapla, Prodziekan Wydziału Zarządzania, dr Grégoire Brault; Dyrektor Alliance Française w Łodzi. Gospodarzem spotkania był Profesor dr hab. Tomasz Domański; Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.


20-lecie Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA


28 czerwca 2013 r. uroczyście świętowano jubileusz XX-lecia istnienia Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej spotkali się wykładowcy programu, jego studenci i absolwenci, a także partnerzy francuscy z Uniwersytetu Lyon III i przedstawiciele biznesu.

Studia od 20 lat organizowane są wspólnie przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich (WSMiP UŁ) oraz Francuski Instytut Zarządzania (Uniwersytetu Lyon III) i służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm.

List gratulacyjny

     

Dyplomy 2012 r.Uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Administration des Affaires Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W dniu 14 kwietnia 2012 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyła się uroczystość wręczenia francuskich dyplomów Master en Administration des Affaires Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 absolwentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W uroczystości wziął udział Pan prorektor ds. ekonomicznych profesor dr hab. B. Gregor. Gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych profesor dr hab. Tomasz Domański. Profesor Bogdan Gregor wręczając dyplomy absolwentom programu podkreślił rolę WSMiP w internacjonalizacji procesu nauczania na Uniwersytecie Łódzkim.

       

DYPLOMY 2010 


Inauguration de la 17 promotion, 2009/2010
DYPLOMY 2007     

Absolwenci pierwszych roczników 
 
OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH
ŁÓDŹ 90 - 131, ul. Narutowicza 59a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl