KontaktSTUDIA PODYPLOMOWE
Polsko-Francuski Program Studiów w Zakresie Zarządzania typu MBA
OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH

ŁÓDŹ 90-131,
ul. Narutowicza 59a, pok. 305a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl