Grono wykładowcówWykładowcami programu Polsko-Francuskich Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA są znani profesorowie Uniwersytetu Lyon III (Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem) oraz Uniwersytetu Łódzkiego: reprezentujący wydziały: Zarządzania, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Prawa i Administracji, jak również środowiska niezależnych doradców i konsultantów przedsiębiorstw. Połowa wszystkich wykładów odbywa się w języku francuskim. Wykładowcy są również autorami publikacji z zakresu zarządzania, wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.
Prawo handlowe, Prawo pracy


Marketing - techniki sprzedaży i handel zagraniczny


Rachunkowość zarządcza. Zarządzanie finansowe


Zarządzanie zasobami ludzkimi, Teoria organizacji i zarządzania, Strategie zarządzania przedsiębiorstwem


Podstawy ekonomii


Techniki ilościowe w zarządzaniu
OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH
ŁÓDŹ 90 - 131, ul. Narutowicza 59a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl