Szanowni Państwo

Pragnę zaprosić Państwa do wyboru Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA. We Francji studia te mają już blisko 50-letnią tradycję. W Polsce realizujemy je od roku 1993. Cechą wyróżniającą Polsko-Francuskie Studia Zarządzania prowadzone w Uniwersytecie Łódzkim jest ich wieloletnia renoma – funkcjonują nieprzerwanie od 27 lat i są najstarszymi realizowanymi w języku francuskim studiami zarządzania w Polsce. Program prowadzimy wspólnie z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon III we Francji. Razem stworzyliśmy studia, które odpowiadają standardom francuskim i europejskim, co potwierdzone jest prawem do przyznawania naszym absolwentom francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Jean Moulin Lyon III oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, ukończenie tych studiów staje się więc dla nich ważnym etapem w procesie budowania kariery zawodowej.

Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański

Kierownik Studiów podyplomowych

Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA