Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić Państwa do wyboru Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA. We Francji studia te mają już blisko 50-letnią tradycję. W Polsce realizujemy je od roku 1993. Cechą wyróżniającą Polsko-Francuskie Studia Zarządzania prowadzone w Uniwersytecie Łódzkim jest ich wieloletnia renoma - funkcjonują nieprzerwanie od 20 lat i są najstarszymi realizowanymi w języku francuskim studiami zarządzania w Polsce. Program prowadzimy wspólnie z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon III we Francji oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Razem stworzyliśmy studia, które odpowiadają standardom francuskim i europejskim, co potwierdzone jest prawem do przyznawania naszym absolwentom francuskich dyplomów Master en Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Lyon III oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, ukończenie tych studiów staje się więc dla nich ważnym etapem w procesie budowania kariery zawodowej.

Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański

Kierownik Studiów podyplomowych
Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA

REKRUTACJA
na rok akademicki 2017/2018
nadsyłanie dokumentów:
kwiecień-czerwiec 2017 r.
kontakt: cbsful@uni.lodz.pl
tel. 42 665 58 33Uroczystość wręczenia dyplomów 20 promocji studiów


Uroczystość wręczenia dyplomów Polsko – Francuskich Studiów w Zakresie Zarządzania typu MBA
W dniu 12 lipca br. w Pałacu Biedermanna zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia dyplomów 20 promocji studiów, której patronowała Pani mecenas Alicja Bień, Honorowy Konsul Francji w Łodzi.
Uroczystość ta zorganizowana wspólnie z Konsulatem Honorowym Francji w Łodzi była także okazją do uczczenia Święta Narodowego Francji.OŚRODEK BADAŃ I STUDIÓW FRANCUSKICH
ŁÓDŹ 90 - 131, ul. Narutowicza 59a

Tel. (48 42) 665 58 33
E-mail: cbsful@uni.lodz.pl