Wykładowcami programu Polsko-Francuskich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania typu MBA są znani profesorowie Uniwersytetu Lyon III (Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem) oraz Uniwersytetu Łódzkiego: reprezentujący wydziały: Zarządzania, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Prawa i Administracji, jak również środowiska niezależnych doradców i konsultantów przedsiębiorstw. Połowa wszystkich wykładów odbywa się w języku francuskim, pozostałe w języku angielskim. Wykładowcy są również autorami publikacji z zakresu zarządzania, wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. 
Prawo handlowe, Prawo pracy

  • mec. A. Bień

 

Marketing – techniki sprzedaży i handel zagraniczny

  • prof. dr hab. T. Domański,
  • dr J. Wieloch,
  • dr P. Kowalski,
  • dr O. Brunel

 

Rachunkowość zarządcza. Zarządzanie finansowe

  • dr hab. E. Zarzycka,
  • dr Ch. Despruniée,

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Teoria organizacji i zarządzania, Strategie zarządzania przedsiębiorstwem

  • prof. dr hab. T. Czapla,
  • dr C. Glée- Vermande,
  • dr M. Wissler,
  • dr P. Collin,

 

Podstawy ekonomii

  • dr Z. Podlasiak

 

Techniki ilościowe w zarządzaniu

 • dr P. Kowalski
ee1
 • Share :