Rekrutacja 2021/2022

W celu zgłoszenia się do programu należy przesłać następujące dokumenty:

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz zaświadczenie o ukończeniu przynajmniej jeszcze jednego roku studiów (w sumie 4 lata studiów); w przypadku ukończenia jedynie licencjatu oraz posiadania udokumentowanego doświadczenia zawodowego – kandydatura zostanie rozpatrzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmie stosowną decyzję.
  • CV w języku francuskim;
  • List motywacyjny w języku francuskim;
  • Wypełnione formularze UŁ (link) i Lyon III (link) – bardzo prosimy o dokładne wypełnienie dokumentów; * załączane dokumenty (dyplomy, świadectwa pracy) mogą być w języku polskim, francuskim lub angielskim, w przypadku pozostałych języków należy załączyć tłumaczenie.
  • Zdjęcie (o wymiarach jak do dowodu osobistego lub paszportu)

Na tym etapie wszystkie dokumenty można przesłać drogą elektroniczną na nasz adres email cbsful@uni.lodz.pl
Po pozytywnej weryfikacji – skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Studium – Profesorem Tomaszem Domańskim.
Rozmowa odbędzie się za pośrednictwem Skype lub Teams.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

tel. (48 42) 665 58 33

Adres email: cbsful@uni.lodz.pl 

  • Share :